Home

Introduction to Sun World

Over the 15-year journey up to now, Sun World Elevator is proud to be the first enterprise to provide, manufacture and install the leading high-speed elevator in the Vietnamese market. We have cooperated with many partners and customers throughout the country, becoming an elevator brand of major projects across the country and some neighboring markets.
With many years of experience in the elevator industry, Sun World Elevator Company with the aim of becoming the leading manufacturer and maintenance of elevators and escalators in Vietnam, we are always present at anytime, anywhere. optimal solutions suitable for modern, aesthetic and safe situation for partners and customers.

Learn more

Đánh giá nhận xét khách hàng

Lắp đặt thang máy cẩn thận - Bảo trì đều đặn. Nói chung là tôi khá hài lòng với dịch

Đào Quý Thương - Thư ký

Chúng tôi thấy rất hài lòng khi sử dụng sản phẩn của công ty thang máy Sun World, tôi được

Hoàng Trường Anh - Nhà báo

Tôi rất hài lòng về dịch vụ cũng như chi phí lắp đặt thang máy gia đình do công ty

Phạm Ngọc Thạch - CEO Yamaha
Tin tức nổi bật
Xem tất cả